|

Kobieta gospodarna Wyjątkowa - Zmiana terminu składania zgłoszeń udziału w konkursie!

Plakat informujący o zmianie terminu składania zgłoszeń w konkursie Kobieta Gospodarna Wyjątkowa. Na górze czerwone serce wypełnione wzorami łowickimi. Przez jego środek na białym tle napis Kobieta Gospodarna Wyjątkowa. Poniżej napis: Drogie Panie! W związku z rosnącym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami, przedłużamy termin zgłoszeń do udziału w konkursie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Na Wasze karty zgłoszeniowe czekamy do 29 kwietnia 2022r. Poniżej logotypy: Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie, KSOW oraz PROW 2014-2020. Pod logotypami napis: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z rosnącym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami, przedłużamy termin zgłoszeń do udziału w konkursie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Na Wasze karty zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia 2022r. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

z dopiskiem: Konkurs “Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksow@lubelskie.pl.