Kontakt

Jednostka Regionalna KSOW Lubelskie

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Lubelskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3
20-029 Lublin. 
tel. (81) 441 68 73, fax. (81)441 68 82, rolnictwo@lubelskie.pl

Kierownik Oddziału
Agnieszka Siwek
tel. (81) 441 67 95
agnieszka.siwek@lubelskie.pl

Główny specjalista ds. KSOW
Beata Biała - Wiejak
tel. (81) 441 68 73
beata.wiejak@lubelskie.pl

Główny specjalista ds. KSOW
Ewa Szysiak
tel. (81) 441 68 73
ewa.szysiak@lubelskie.pl

Starszy inspektor ds. KSOW
Katarzyna Frankiewicz
tel. (81) 441 68 73
katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl

Inspektor ds. KSOW
Magdalena Wójcik
tel. (81) 441 67 95
magdalena.wojcik@lubelskie.pl