Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Kobiety w Centrum
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Wykonując swoją działalność statutową realizujemy projekty na rzecz innych kobiet wspieramy je by mogły podnosić swoje kwalifikacje realizować się w równości wzmacniać wiarę w siebie oraz zdobywać doświadczenie na wspólnym rynku pracy. W marcu 2022…
Koło Gospodyń Wiejskich Biedrzyce Stara Wieś
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy Kołem Gospodyń Wiejskich założonym w tym roku w marcu.Od tej pory braliśmy udział w kilku festynach wiejskich byliśmy uczestnikiem Bitwy Regionówpromowaliśmy nasze wyroby na dożynkach powiatu Makowskiego.Z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy…
Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkach
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło powstało w 2019 roku. Działalność swoją opieramy na realizacji celów statutowych. Podejmujemy działania kulturalne oświatowe społeczne wspieramy rozwój naszej lokalnej ojczyzny promujemy regionalny dorobek kulinarny sztukę ludową oraz folklor.…
KGW w Kolonii Myśliwczów
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwczów działa od wielu lat jednak oficjalnie zarejestrowane zostało w ARiMR w dniu 21.03.2019. KGW nie miało wówczas swojej własnej siedzimy i poprosiło Gminę o udostępnienie szkoły ktora zamknięto 20 lat…
Objazdowy Warszat Kreatywny
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Świadczymy usługi w zakresie edukacyjnych zajęć dodatkowych dla dzieci młodzieży i seniorów. Objazdowy charakter działalności pozwolił na dotarcie z usługami edukacyjnymi takimi jak robotyka druk 3D kursy technik pamięciowych pokazy eksperymentów do…
Gmina Tarnówka
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Tarnówka jest gminą wiejską położoną w dorzeczu Gwdy z dominującym rolnictwem. Jest ośrodkiem samorządowym 11 sołectw na powierzchni 13 223 ha mieszka 3100 mieszkańców. W 2015r. gmina przystąpiła do lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska…
Stowarzyszenie Szczeciński Bazar Smakoszy
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Szczeciński Bazar Smakoszy jest podmiotem ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne którego misją jest reintegracja osób na rynek pracy. Nasz główny projekt Szczeciński Bazar Smakoszy jest trwającym już szósty…
Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzysz. powstało na bazie funkcjonującego jako grupa nieformalna koła gospodyń utworzonego w 2007 roku. W tym czasie koło podejmowało mnóstwo działań. Były to m.in. udział w konkursach dotyczących rękodzieła i tradycyjnej żywności nagroda za –…
Fundacja Amore
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja ukierunkowana jest na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze edukacji wychowania leczenia prowadzenia szeroko rozumianych działań prozdrowotnych oraz działań na rzecz oświaty oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych w…
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie
lubelskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Projekt Kluby Seniora w Gminie Ludwin Stworzone zostały 3 Kluby Seniora na terenie gminy Ludwin. Projekt realizowany od 2019 do 2022 roku służący seniorom z terenu Gminy Ludwin dzięki któremu seniorzy powyżej 60 roku życia mogli aktywnie uczestniczyć…