Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
POLSKIE STOWARZYSZENIE OZER ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGI W ROLNICTWIE
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza stowarzyszenie jest nowym podmiotem z zakresu rolnictwa. Naszym celem jest podnoszenie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii w Rolnictwie, nowych technologii rolniczych i pielęgnowanie tradycji wiejskich.
Stowarzyszenie Rzemieslników Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Rzemieślników Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej działa na terenie gminy Łącko słynącej z produktów Regionalnych. Powstało w 2021 roku. Skupia przede wszystkim rzemieslników producentów rolnych i lokalnych aktywnistów społecznych.…
Fundacja Mazury Garbate PRO BONO HUMANIS
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy fundacją działającą min. na rzecz osób ze środowisk wykluczonych czy też defaworyzowanych mających utrudniony dostęp do różnorodnych form kształcenia rynku pracy i szeroko pojętego rozwoju środowiska wiejskie popegeerowskie znajdujące się na…
Winne Grono Arkadiusz Onasch
pomorskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Praktyczna realizacja skróconych łańcuchów dostaw od zagrody do restauracyjnego stołu. Krzewienie kultury kulinarnej tradycyjnej kuchni regionalnej. Promocja kulinarna hodowli zagrodowej ras rodzimych z ekspertem kulinarnym Piotrem Lenartem i…
FUNDACJA „ TERAZ MAZOWSZE”
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
FUNDACJA „ TERAZ MAZOWSZE” powołana została w celu szeroko rozumianej promocji Mazowsza jego historii walorów turystycznych i kulturowych. W tym zakresie podejmowaliśmy liczne działania których celem było wspieranie inicjatyw służących podtrzymywaniu…
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
wielkopolskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Od 1994 roku Polskie Wydawnictwo Rolnicze wspiera polskich rolników i mieszkańców wsi. Publikujemy profesjonalne i atrakcyjne treści dzięki czemu jesteśmy niekwestionowanym liderem w rankingu prasy branżowej. Mieszkańcy wsi czerpią z wiedzę i…
STOWARZYSZENIE PODLASKI RAJ
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu Podlasia w szczególności wsi Osmola w gminie Dziadkowice. Promujemy bezpieczny i zdrowy wypoczynek w tym Wschodni Szlak Rowerowy. W ramach naszego…
GLOBAL MG – Henadzi Mardan
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Prace nad układami hydroponiki
POLSKIE TOWARZYSTWO PROMOCJI ZDROWEGO ŻYCIA I ŻYWNOŚCI W TARNOWIE
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją grupującą zwolenników zdrowego stylu życia i żywności. Przyjęte cele realizujemy m.in. poprzez organizację od 1985r. Targów Zdrowego Życia Ecolife wystaw pokazów sympozjów konferencji naukowych oraz szkoleń.…
Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasze Koło powstało w roku 1928. Zrzesza kobiety wiejskie działając nieprzerwanie od tego czasu. Zrzeszamy na obecną chwilę ponad ponad 30 członkiń. W ubiegłym roku zostałyśmy wpisane do krajowego rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez…