|

Zaproszenie na wyjazd studyjny i spotkanie podsumowujące „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego”

Zaproszenie na wyjazd studyjny i spotkanie podsumowujące „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na wyjazd studyjny do wybranych gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w dniach 27-29 września 2022 r. oraz na spotkanie podsumowujące zorganizowane po wyjeździe studyjnym dla jego uczestników w dniu 04 październik 2022 r. pt. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023, konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców województwa lubelskiego, oraz do zrozumienia roli rolnictwa społecznego. Uczestnicy operacji będą mogli przekonać się, że gospodarstwa opiekuńcze są szansą w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyczyniając się do kreowania nowych miejsc pracy oraz zmniejszania ukrytego bezrobocia. Przykłady gospodarstw opiekuńczych pokażą, że znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców wsi. Realizacja operacji pozwoli również nawiązać kontakty między doradcami zajmującymi się tematyką gospodarstw opiekuńczych, osobami zainteresowanymi tworzeniem takich gospodarstw oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami instytucji wspierających rolnictwo społeczne jako innowacyjne rolnictwo, którego istotą jest wielofunkcyjność. Ponadto realizacja operacji będzie znacząco wpływała na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego, na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Upowszechnianie idei tworzenia gospodarstw opiekuńczych, a także ich rozwój przyniesie ogromne korzyści w aspekcie społecznym i ekonomicznym.

Wyjazd studyjny i spotkanie podsumowujące realizowane są w ramach operacji z tematyki dotyczącej gospodarstw opiekuńczych, będzie formą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, aktywizacji mieszkańców z terenu województwa lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w swoim środowisku. Ma na celu zachęcić uczestników operacji do działania, do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi oraz na rozwój obszarów wiejskich.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia

i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych, wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja bieżących problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w zakresie gospodarstw opiekuńczych.

Do udziału w wyjeździe studyjnym oraz spotkaniu podsumowującym zapraszamy:

• osoby zainteresowane tematem gospodarstw opiekuńczych i świadczeniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich,

• rolników zainteresowanych dywersyfikacją prowadzonej działalności rolniczej

i poszukiwaniem nowych źródeł dochodów,

• członków organizacji pozarządowych,

• przedstawicieli samorządów i pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

• mieszkańców obszarów wiejskich,

• doradców zajmujących się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich.

Udział w wyjeździe studyjnym oraz spotkaniu podsumowującym jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia (skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej) przyjmujemy do dnia 20 września 2022 r. na adres e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl

Kontakt w sprawie udziału w wyjeździe studyjnym i spotkaniu podsumowującym : Sylwia Figiel tel.: 693901081

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program wyjazdu

Regulamin

Program wyjazdu może ulec zmianie. Prosimy śledzić stronę internetową LODR.

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Końskowoli.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Zarejestruj się na stronie ksow.pl

 

PLIKI DO POBRANIA