Aktualności

Plakat informujący o organizacji przez Powiat Łęczyński konferencji dla uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Obok herb Powiatu Łęczyńskiego. Poniżej tytuł konferencji: „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności”. Pod tytułem konferencji znajdują się trzy zdjęcia: ozdobione owocami muffinki, drewniany domek wiejski, pierogi oraz program konferencji. Pod programem konferencji: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz napis Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Konferencja pt. „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowana przez Powiat Łęczyński w ramach konkursu dla partnerów KSOW

15 września Powiat Łęczyński organizuje konferencję dla uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowaną w ramach Planu Działania…


Plakat informuje o realizacji szkoleń pn. „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz reprezentacji dobrych praktyk” oraz „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na górze plakatu znajduje się informacja o realizowanej operacji w zdaniu informującym: „Szkolenia dla przedstawicieli LGD”. W środkowej części plakatu znajdują się nazwy szkoleń oraz informacja o dacie i miejscu realizacji operacji, a w lewym górnym rogu logo Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

,,Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” - szkolenia realizowane przez Lokalną Grupa Działania „Owocowy Szlak” wraz z partnerem Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” w ramach konkursu dla Partnerów KSOW

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” wraz z partnerem Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” realizuje operację pn. ,,Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER”, w ramach której organizowane są szkolenia…