Webinarium szkoleniowo – informacyjne dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w dniu 16.12.2020 r.

Grafika przedstawia obraz ekranu komputera oraz twarze ludzi

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego na webinarium szkoleniowo – informacyjne, które odbędzie się  w dniu 16.12.2020 r.

Rozpoczęcie webinarium godz.  9:00

Program spotkania: 

  1.     Otwarcie webinarium szkoleniowo – informacyjnego.
  2.     Wprowadzenie do konkursu 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Agnieszka Siwek).
  3.     Aktualny stan realizacji 19.2 oraz zmiana transz 19.4 po przewalutowaniu na EURO (Mirosław Staszewski).
  4.     Zmiana Wytycznej 7/1/2020 oraz przewalutowanie LSR na EURO i ogłaszanie naborów (Kamil Filip).
  5.     Błędy przy naborach oraz poddziałanie 19.3 (Joanna Maciąg-Zasadna).
  6.     Panel dyskusyjny i odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio.
  7.     Zakończenie konferencji.

                          rysunek przedstawia logotypy od prawej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Krajowa Siec Obszarów Wiejskich, Lubelskie smakuj życie, flaga Unii Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.