Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5691878770

REGON:
365172907

Adres siedziby:
mazowieckie
Ratowo 58
06-540 Ratowo

Numer telefonu: 515822076
Strona WWW: -
Adres e-mail: komitetspolecznyratowo@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA

1) PROMOWANIU, OCHRONIE, ORAZ PRZYWRACANIU DAWNEJ ŚWIETNOŚCI UNIKATOWEMU W SKALI MAZOWSZA ZABYTKOWI-POBERNARDYŃSKIEMU ZESPOŁOWI KLASZTORNEMU W RATOWIE Z XVIII W.;

2) PROMOWANIU WALORÓW RATOWA, ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ ORAZ CAŁEGO MAZOWSZA, JAKO

MIEJSC DZIEDZICTWA NARODOWEGO, KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW TURYSTYCZNYCH TYCH

MIEJSC;

3) PROMOWANIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAKO KRAJU O BOGATYM DZIEDZICTWIE

NARODOWYM, KULTUROWYM ORAZ PROMOWANIU WALORÓW KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

4) PROWADZENIU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;

5) PROPAGOWANIU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH;

6) KRZEWIENIU EDUKACJI HISTORYCZNEJ; W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI UMACNIANIE ETOSU JAZDY

POLSKIEJ RÓŻNYCH OKRESÓW HISTORYCZNYCH;

7) KRZEWIENIU WARTOŚCI PATRIOTYCZNYCH, MIŁOŚCI MAŁEJ OJCZYZNY, MIŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ SZACUNKU DLA WSPÓLNEJ IDEI ZJEDNOCZONEJ EUROPY,

OPARTEJ NA TRADYCYJNYCH WARTOŚCIACH CHRZEŚCIJAŃSKICH;

8) PROMOWANIU ZLOKALIZOWANYCH W KRAJU ORAZ ZA GRANICA MIEJSC POLSKIEGO

DZIEDZICTWA NARODOWEGO, KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW TURYSTYCZNYCH TYCH MIEJSC;

9) PODTRZYMYWANIU I UPOWSZECHNIANIU TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIU POLSKOŚCI

ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;

10) PROWADZENIU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;

11) PROPAGOWANIU KRAJOZNAWSTWA ORAZ RODZIMEGO WYPOCZYNKU JAKO PRZEJAWU

ŚWIADOMEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ;

12) PROWADZENIU DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA,

UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ

OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SENIORÓW;

13) SZERZENIU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

14) UPOWSZECHNIANIU REKREACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

15) PROMOWANIU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;

W RAMACH DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE ORGANIZOWAŁO WARSZTATY, KONCERTY, PIKNIKI RODZINNE

Data rejestracji: 08.12.2016