Baza Partnerów KSOW

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Forma prawna:
Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)

NIP:
8792091429

REGON:
870431999

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul.Parkowa 1
87-134 Przysiek

Numer telefonu: 56 6789240
Strona WWW: www.kpir.pl
Adres e-mail: izbarolnicza@kpir.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Młody rolnik
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

Opis dotychczasowej działalności:

Najważniejsze zadania KPIR związane są bezpośrednio z doradztwem realizowanym na rzecz rolników i mieszkańców wsi poprzez sprawnie działające struktury biur powiatowych jak również aktywnie uczestniczących w tym procesie samych radnych powiatowych izby. Udzielamy indywidualnej pomocy z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie i wsparcia inwestycji w sektorze rolnym, opracowujemy programy rolno-środowiskowe. Poza świadczeniem doradztwa indywidualnego do zakresu obowiązków pracowników należy także bieżąca współpraca z samorządami szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto, biura powiatowe izby odpowiedzialne są również za organizacje szkoleń i kampanii informacyjnych realizowanych w ramach różnego rodzaju projektów szkoleniowych oraz wynikających z działalności statutowej. Działalność promocyjno-szkoleniowa stanowi z roku na rok coraz większy udział w pracach merytorycznych naszej izby. Skutecznie ubiegamy się o duże projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków UE. Jesteśmy uznanym partnerem w wielu konsorcjach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Data rejestracji: 08.12.2016