Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury "Wozownia"

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
6681871933

REGON:
300179337

Adres siedziby:
wielkopolskie
Kolnica 3
62-720 Brudzew

Numer telefonu: 667011017
Strona WWW: www.okwozownia.pl
Adres e-mail: n.kuder@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ośrodek jest instytucją realizującą na terenie gminy zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Realizujemy zadania z zakresu aktywizacji, integracji, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, działania z zakresu ekonomii społecznej.

Data rejestracji: 08.12.2016