Baza Partnerów KSOW

Fundacja Aktywne Społeczeństwo

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7151936275

REGON:
061704890

Adres siedziby:
lubelskie
Józefin 50
23-250 Józefin

Numer telefonu: 694492974
Adres e-mail: fundacjaaktywnespoleczenstwo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w różnych formach (zimowiska, kolonie letnie, półkolonie itp)

- organizacja szkoleń i konferencji o różnorodnej tematyce (przedsiębiorczość, młodzież wiejska, tworzenie pozycji lidera, innowacyjność na obszarach wiejskich, rozwój umiejętności i kompetencji młodych ludzi itd);

- kursy i szkolenia zawodowe;

- wspieranie rozwoju sportu;

- współpraca z młodzieżą;

- działalność kulturalna;

- wspieranie obronności;

- walka z wykluczeniem społecznym;

- wspieranie przedsiębiorczości;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi;

- działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

- współpraca międzynarodowa;

- promowanie idei wolontariatu;

- działalność wydawnicza;

Data rejestracji: 06.12.2016