Baza Partnerów KSOW

Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów"

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7162669665

REGON:
432737341

Adres siedziby:
lubelskie
Aleja Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów

Numer telefonu: 81 501 65 94
Strona WWW: www.kraina.org.pl
Adres e-mail: info@kraina.org.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” jest stowarzyszeniem działającym w zachodniej części Lubelszczyzny. Kraina Lessowych Wąwozów obejmuje swoim zasięgiem teren gmin: Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica, Puławy, Miasto Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Karczmiska, Poniatowa, Opole Lubelskie, Józefów nad Wisłą. Oprócz samorządów Organizacja zrzesza podmioty działające w branży turystycznej regionu (obiekty gastronomiczne, noclegowe, atrakcje turystyczne). Zadaniem LOT jest promocja turystyczna obszaru Krainy Lessowych Wąwozów, działania na rzecz wzrostu wpływów z turystyki w regionie, kreowanie wizerunku Krainy Lessowych Wąwozów jako regionu atrakcyjnego turystycznie, prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki, działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej. Inne cele działalności stowarzyszenia to aktywizacja obszarów wiejskich "Krainy Lessowych Wąwozów " poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą oraz stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych. Organizacja integruje środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym „Krainy Lessowych Wąwozów” oraz koordynuje działania w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie " Krainy Lessowych Wąwozów". Działania te realizowane są m.in. poprzez przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych, udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych, organizację spotkań i szkoleń dla branży turystycznej, prowadzenie serwisów turystycznych, koordynacja sieci informacji turystycznej na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Data rejestracji: 08.12.2016