Baza Partnerów KSOW

Gmina Brenna

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5482432567

REGON:
072182373

Adres siedziby:
śląskie
Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Numer telefonu: 33 853 62 22
Strona WWW: www.brenna.org.pl
Adres e-mail: m.jankowska@brenna.org.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Brenna jest znanym i lubianym wśród turystów miejscem wypoczynkowym, oferującym sporo atrakcji zarówno latem, jak i zimą. Gmina Brenna dba o potrzeby mieszkańców i prężnie się rozwija, realizując szereg różnorodnych inwestycji. Należy podkreślić, iż w okresie programowania 2007-2013 Gmina zrealizowała szereg inwestycji, korzystając zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Dzięki pozyskanym środkom unijnym rozbudowana została infrastruktura turystyczna oraz okołoturystyczna, wodno-kanalizacyjna czy drogowa. Ponadto realizowano projekty społeczne oraz z zakresu kultury i oświaty. Należy podkreślić, iż także w nowej perspektywie Gmina Brenna planuje ubiegać się o środki unijne umożliwiające jej dalszy prężny rozwój.

Data rejestracji: 08.12.2016