Baza Partnerów KSOW

Łukowskie Forum rozwoju

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8252175921

REGON:
362580988

Adres siedziby:
lubelskie
al. Tadeusza Kościuszki 50/1A
21-400 Łuków

Numer telefonu: 507492160
Adres e-mail: lfr.lukow@interia.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Łukowskie Forum Rozwoju jest stowarzyszeniem, które opiera swą działalność na pracy społecznej członków działających na rzecz rozwoju Powiatu Łukowskiego. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy akcje bezpłatnego wypełniania mieszkańcom powiatu deklaracji podatkowych PIT, a w chwili obecnej prowadzimy bezpłatne zajęcia i terapie logopedyczną dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Data rejestracji: 08.12.2016