Baza Partnerów KSOW

Lubsad

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
7132960580

REGON:
060228200

Adres siedziby:
lubelskie
Motycz 325a
21-030 Motycz

Numer telefonu: 661591065
Adres e-mail: zamowienia@lubsad.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości

Opis dotychczasowej działalności:

LUBSAD Sp. z o.o. w Motyczu jest w Polsce jedną z pierwszych grup producentów owoców, działających na podstawie ustawy o nowych formach wsparcia dla rolnictwa. Zawiązana została w 2007 r. na bazie działającego na Lubelszczyźnie zrzeszenia o tej samej nazwie. Owoce pochodzące od producentów grupy charakteryzują się wysoką jakością , ponieważ produkowane są przy zastosowaniu nowoczesnej jednakowej technologii, zasad dobrej praktyki rolniczej, oraz ochrony zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne dla konsumenta.

Data rejestracji: 08.12.2016