Baza Partnerów KSOW

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5272716896

REGON:
011569332

Adres siedziby:
mazowieckie
Erazma Ciołka 15 lok. 36
01-445 Warszawa

Numer telefonu: 600104418
Adres e-mail: fundacjamlodziezywiejskiej@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne
  • Młody rolnik
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja Młodzieży Wiejskiej jest organizacją reprezentującą interesy młodych ludzi, w szczególności zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce. Nadrzędnym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych oraz stwarzanie warunków dla rozwoju młodzieży z obszarów wiejskich.

Do głównych zadań fundacji zaliczyć można: rozwój edukacji na obszarach wiejskich, w szczególności narzędzi edukacji nieformalnej, współpracę międzynarodową, popularyzowanie idei demokracji, promowanie sportu i turystyki oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa. Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w środowisku wiejskim.

Fundacja Młodzieży Wiejskiej to organizacja działająca na obszarach wiejskich. Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój młodego pokolenia polskiej wsi, dlatego podejmujemy inicjatywy takie jak organizacja szkoleń bhp czy zimowisk dla dzieci. Wielu z naszych działaczy to osoby młode, które w przyszłości przejmą od rodziców gospodarstwa rolne. Osoby te poszukują nowych technologii, rozwiązań, pomysłów na biznes, często dysponując niewielkim areałem. To właśnie one poprzez samodoskonalenie i podejmowanie nowych działań budują doświadczenie naszej organizacji. Promujemy postawy proinnowacyjne poprzez zachęcanie młodych ludzi do udziału w szkoleniach, praktykach jak i stażach zagranicznych w nowoczesnych gospodarstwach rolnych.

Data rejestracji: 06.12.2016