Baza Partnerów KSOW

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

Forma prawna:
Spółdzielnia

NIP:
5252449469

REGON:
141456825

Adres siedziby:
mazowieckie
ul.Świętokrzyska 20 lok. 321
00-002 Warszawa

Numer telefonu: (+48) 22 505 47 01
Strona WWW: www.grupyogrodnicze.pl
Adres e-mail: biuro@grupyogrodnicze.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

Opis dotychczasowej działalności:

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych, to pierwsza i jedyna ogólnopolska, branżowa organizacja utworzona przez grupy i organizacje producentów owoców i warzyw. Związek powstał w 2007 roku, obecnie skupia 60 grup i organizacji.

 

Do jego głównych zadań należy:

1. reprezentowanie interesów Członków na poziomie krajowym i europejskim,

2. oddziaływanie na tworzone prawo unijne i krajowe oraz jego stosowanie,

3. przekazywanie Członkom bieżących informacji, interpretacji przepisów, itp.,

4. tworzenie warunków do współpracy grup i organizacji,

5. szkolenia oraz profesjonalne doradztwo.

 

W celu lepszej realizacji swoich zadań od 2015 roku Związek jest członkiem EUCOFEL – Europejskiego Stowarzyszenie Handlu Owocami i Warzywami oraz Federacji Gospodarki Żywnościowej RP. Jest jednym z inicjatorów utworzenia Forum Ogrodniczo-Przetwórczego. Rozwija też współpracę ze spółdzielczością ogrodniczą z Włoch, Francji i Hiszpanii.

 

Związek jest reprezentowany w Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

 

Związek realizował i realizuje obecnie w kraju i zagranicą, projekty promujące polskie owoce i warzywa.

Data rejestracji: 08.12.2016