Baza Partnerów KSOW

Trzy Krajobrazy

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6040054488

REGON:
220274767

Adres siedziby:
pomorskie
Ul. Szkolna 5
83-021 Lędowo

Numer telefonu: 666 350 070; 666 350 070; 58 306
Strona WWW: http://trzykrajobrazy.pl/
Adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

LGD "Trzy Krajobrazy" zrealizowała lokalną startegię rozwoju podejście LEADER w ramach PROW 2007-2013.

 

W ramach tej strategii szczególną uwagę zwracaliśmy na podniesienie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności, sięgnęliśmy do historii regionu, realizując spektakl historyczny "Wesele XVII w." pokazujący tradycje i obyczaje Żuław Gdańskich.

Dodatkowo realizowaliśmy coroczne konkursy na markę lokalną "Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej" w których nagradzaliśmy lokalnych twórców, innowacyjne inicjatywy lokalne.

Równocześnie wiele działań w ramach programu było skierowane na ratowanie zabytków dziedzictwa kulturowego regionu.

W konsekwencji te działania stały się bazą do realizowanej obecnie strategii w ramach RLKS.

Data rejestracji: 08.12.2016