Baza Partnerów KSOW

Zielona Dolina Odry i Warty

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5981617351

REGON:
080425390

Adres siedziby:
lubuskie
1 Maja 1B
69-113 Górzyca

Numer telefonu: 503034017
Strona WWW: zdow.pl
Adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy grupą entuzjastów badających, podziwiających i opiewających urodę i bogactwo swej małej ojczyzny.

Zrzeszyliśmy się w jedną organizację – Fundację Zielonej Doliny Odry i Warty – w 2006 roku jako wynik kilku oddolnych inicjatyw, w czasie których „odkryliśmy” nieznane dotąd szanse na rozwój regionu. Po raz pierwszy bowiem zebrano w syntetycznej formie wiedzę znaną dotąd wąskim grupom, często pojedynczym badaczom i entuzjastom regionu. Zebrane dane zaskakiwały swym bogactwem, urodą, różnorodnością tematyczną oraz – co bardzo istotne – rysującą się szansą na rozwój regionu.

Początkowo szeregi Fundacji zasilały w większości osoby zorientowane na zgłębianie wiedzy, ochronę i popularyzację walorów przyrodniczych i walorów historycznych ziem nad Odrą i Wartą. Następnie, kiedy pojawiła się perspektywa rozwoju regionu oparta na tej wiedzy skład organizacji poszerzył się o inne organizacje społeczne, kolejne osoby fizycznych i instytucje samorządowe. Z czasem, kiedy rozwój gospodarczy stał się jedną z istotniejszych gałęzi działań Fundacji poszerzył się udział sektora gospodarczego. Dla formalnych wymogów jednego z projektów założyliśmy w 2009 roku Stowarzyszenie, które funkcjonuje obok Fundacji, nosząc bliźniaczą nazwę „Zielona Dolina Odry i Warty”

 

Data rejestracji: 08.12.2016