Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Forma prawna:
Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze

NIP:
5251557116

Adres siedziby:
mazowieckie
Miodowa 14
00-246 Warszawa

Numer telefonu: 793056238
Strona WWW: www.srw.org.pl
Adres e-mail: biuro.srwrp@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Wspieramy branże mięsną.

Data rejestracji: 09.12.2016