Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Lider Pojezierza

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5971659098

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek

Numer telefonu: +48957460360
Strona WWW: www.liderpojezierza.pl
Adres e-mail: lgd@liderpojezierza.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w łańcuchach żywności

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie jako Lokalna Grupa Działania (LGD) prowadzi działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład powiatów myśliborskiego: Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek; choszczeńskiego: Choszczno, Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce, Recz; pyrzyckiego: Przelewice, Lipiany i gryfińskiego: Trzcińsko Zdrój;

Działania jakie Stowarzyszenie zrealizowało i realizuje:

1) wdraża projekty w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru „Lidera Pojezierza”;

2) prowadzi badania nad obszarem działania Stowarzyszenia;

3) organizuje i finansuje przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym w tym: seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;

4) organizuje i inicjuje imprezy kulturalne służące promocji obszaru „Lidera Pojezierza”;

5) prowadzi działalność promocyjną i informacyjną;

6) prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju;

7) współpracuje i wymienia doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

8) opracowuje plany rozwoju dla obszaru „Lidera Pojezierza”;

9) podejmuje różne działań służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Lidera Pojezierza”;

10) prowadzi promocję lokalnych produktów i atrakcji obszaru „Lidera Pojezierza”;

11) doskonali kadry dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich i rybackich;

Razem z mieszkańcami zrealizowaliśmy ponad 650 różnych projektów.

Data rejestracji: 08.12.2016