Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8151359909

REGON:
000999914

Adres siedziby:
podkarpackie
Czarna 260
37-125 Czarna

Numer telefonu: 17 22 62 323
Strona WWW: www.gok-czarna.pl
Adres e-mail: biuro@gok-czarna.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

GOKiR Czarna, poza celami określonymi w statucie instytucji kultury, zajmuje się także działalnością związaną z rozwojem i promocją produktów regionalnych. Jest to między innymi tradycyjna ceramika z Medyni Głogowskiej i regionalna kuchnia. Produkty te promowane są podczas organizowanych przez tę instytucję jarmarków garncarskich, dożynek czy konkursów na regionalne potrawy. GOKiR Czarna był także organizatorem stoisk wystawowych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych targów, umożliwiając tym prezentację wyrobów lokalnych przedsiębiorców i stowarzyszeń. Jest także wydawcą publikacji promujących lokalne produkty. GOKiR był kilkakrotnie organizatorem szkoleń i konferencji dotyczących produktu regionalnego. Instytucja zarządza wieloma obiektami działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, takich jak: Zagroda Garncarska, park Parku MB Jagodnej, ścieżka rowerowa „Garncarski Szlak, domy kultury. Brał udział w realizacji wielu projektów inwestycyjnych, związanych z odnową wsi oraz edukacyjnych, promocyjnych i innych.

Data rejestracji: 08.12.2016