Baza Partnerów KSOW

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5261771733

REGON:
012240427

Adres siedziby:
lubelskie
Al. Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów

Numer telefonu: 81 501 43 11
Strona WWW: www.agroturystyka.pl
Adres e-mail: info@agroturystyka.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GG" jest administratorem systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. Dobrowolny system pozwala na certyfikację i nadawanie kategorii poszczególnym obiektom turystyki wiejskiej , co stanowi gwarancję jakości usług dla turystów. Głównym narzędziem promocji oferty agroturystycznej jest serwis www.agroturystyka.pl . Potencjalny turysta znajdzie w nim ofertę noclegową a także informacje o imprezach i atrakcjach związanych w polską wsią. Dla osób, które mają skonkretyzowane zainteresowania serwis oferuje ofertę specjalistyczną skierowaną do osób z dziećmi, dla grzybiarzy, dla wędkarzy, osób które chcę wypoczywać w zgodzie z ekologią. Serwis internetowy powiązany jest z aplikacją mobilną, która umożliwia nie tylko znalezienie interesującej oferty ale również dotarcie do obiektu za pomocą nawigacji. Narzędziem uzupełniającym promocję oferty turystyki wiejskiej jest aplikacja mobilna Wieś polska zaprasza. Do pozostałych działań promocyjnych należy zaliczyć wydawanie map i folderów oraz organizację stoisk wystawienniczych podczas najważniejszych targów turystycznych w Polsce. Działalność Federacji to również ogólnie rozumiane doradztwo. Doskonałym narzędziem informacji jest również serwis www.pftw.pl, gdzie można znaleźć informacje prawne, podatkowe jak również wszelkiego rodzaju porady dotyczące turystyki wiejskiej. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” jest aktywnym członkiem EuroGites – europejskiej organizacji zrzeszającej narodowe federacje turystyki wiejskiej. Federacja jest organizatorem wielu szkoleń mających na celu wzrost jakości usług turystycznych na wsi. Za jakość usług w promowanych obiektach Federacja bierze pełną odpowiedzialność. Zapraszamy również do współpracy kwaterodawców oraz stowarzyszenia agroturystyczne z całej Polski. Dzięki synergii działań można niewątpliwie osiągnąć większe efekty związane w promocją i rozwojem turystyki Wiejskiej w Polsce.

Data rejestracji: 06.12.2016