Baza Partnerów KSOW

Centrum Kształcenia Kadr Omega

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
7131183281

REGON:
060140830

Adres siedziby:
lubelskie
Prusa 8
20-064 Lublin

Numer telefonu: 600462678
Strona WWW: www.omega-lublin.eu
Adres e-mail: biuro@omega-lublin.eu

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Od 2006 r. nieustannie prowadzimy działalność szkoleniową korzystając z najnowocześniejszych metod kształcenia.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, Lubelską Izbą Rzemieślniczą, Agencją Rynku Rolnego, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Izbą Gospodarczą i firmami prywatnymi w zakresie organizacji szkoleń dla szerokiej gamy słuchaczy: osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób opuszczających zakłady karne, młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

Specjalizujemy się w kursach "szytych na miarę" umożliwiających zdobycie kwalifikacji uznawanych w Unii Europejskiej. Przez 10 lat w organizowanych przez nas szkoleniach, seminariach i konferencjach wzięło udział około 4 tys. osób

Data rejestracji: 08.12.2016