Baza Partnerów KSOW

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
9591736587

REGON:
260088890

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Rudna 2
26-085 Miedziana Góra

Numer telefonu: 413032244
Strona WWW: www.dorzeczebobrzy.eu
Adres e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" powstało 10 grudnia 2005 r. W jego skład wchodzi 5 gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, oraz Piekoszów. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" jest partnerstwem trójsektorowym, w skład LGD wchodzą partnerzy z sektora publicznego (Gminy), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz sektora społecznego (Stowarzyszenia). Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez realizację programu unijnego "LEADER". Główne założenia LGD : wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LGD, aktywizacja i integracja mieszkańców, promocja, rozwój turystyki.

Data rejestracji: 08.12.2016