Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca Wielka

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5742057699

REGON:
243680280

Adres siedziby:
śląskie
Wręczyca Wielka
42-130 ul, Śląska 20

Numer telefonu: 693 439 062
Adres e-mail: dana33@vp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

Opis dotychczasowej działalności:

Prowadzimy kursy komputerowe dla osób starszych, szkolenia jak zostać przedsiębiorczym mieszkańcem wsi, kursy kulinarne, jak również rękodzieło.

Nasze stowarzyszenie liczy 120 członkiń. Uczestniczymy w różnych przeglądach zespołów folklorystycznych, oraz udział w dożynkach, i różnych festynach działamy bardzo prężnie na terenie naszej gminy - powiatu - oraz województwa.

Data rejestracji: 08.12.2016