Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611567129

REGON:
340317127

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Pamiętowo 16
89-506 Pamiętowo

Numer telefonu: 885297400
Strona WWW: www.stopa.tuchola.pl
Adres e-mail: stopa@ww.org.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Utworzenie Wioski Tematycznej "Ptasiej Wioski" jako przedsięwzięcia zapewniającego dodatkowe źródła dochodu z turystyki i integrującego mieszkańców; promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego: haft borowiacki w projekcie "Panny z Borów", kulinarnego w projekcie "Pamiętowskie Gosposie"; działania na rzecz integracji mieszkańców i ich animacji, w tym zwiększenia ich zaangażowania w kreowanie polityki lokalnej; działania propagujące i ułatwiające dostęp do kultury i wiele innych.

Data rejestracji: 08.12.2016