Baza Partnerów KSOW

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

Adres siedziby:
opolskie
Rynek 52
49-100 Niemodlin

Numer telefonu: 77 4606 351
Strona WWW: www.boryniemodlinskie.pl
Adres e-mail: niemodlinskie@op.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

W latach 2007-2013 jako stowarzyszenie działające na terenie 7 gmin podjęło się realizacji programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa opiewała na kwotę 9 765 483 zł, w ramach której możliwe było dofinansowanie 126 projektów konkursowych, 2 projektów współpracy oraz działań aktywizacyjnych.

Realizacja konkursów umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt dla przedsiębiorców, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach, poprawę przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie centrów wsi, budowę placów zabaw, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych. Realizacja projektów współpracy w tym projekt "Derkacz" przyczyniła się do promocji walorów turystycznych Borów Niemodlińskich oraz umożliwiła czynną ochronę gatunków roślin i zwierząt, co przełożyło się na przystąpienie rolników do programów rolno środowiskowych do roku 2020.

Od roku 2013 Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje dodatkowo program Działaj Lokalnie dzięki temu, że w ramach konkursu ogłaszanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce uzyskało status Ośrodka Działaj Lokalnie. Dotychczas w ramach powyższego programu Partnerstwo dofinansowało 26 projektów na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.

Data rejestracji: 08.12.2016