Baza Partnerów KSOW

Fundacja WSPÓLNA INICJATYWA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5811975146

REGON:
521587631

Adres siedziby:
pomorskie
Ul. Żeromskiego 3/5
82-550 Prabuty

Numer telefonu: 695 894 709
Adres e-mail: fundacja.wspolnainicjatywa@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja rozpoczęła działalność w 2022r. Działamy głównie na terenie niewielkiej gminy Prabuty.

Wśród dotychczasowych- z sukcesem przeprowadzonych - inicjatyw znalazły się

- organizacja pomocy dla ukraińskich uchodźców wojennych

- organizacja pomocy osobom samotnym i rodzinom paczki świąteczne zawierające głównie żywność środki higieny i czystości oraz najpotrzebniejsze przedmioty użytku codziennego wolontariat - zakupy dla starszych osób samotnych i/lub z niepełnosprawnością organizacja opieki wytchnieniowej dla rodzin opiekujących się osobą z niepełnosprawnością itp.

- organizacja wolontariatu młodzieżowego w gminie

- wspieranie malych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych szkolenia/ warsztaty z pisania projektów doradztwo merytoryczne animacja społeczna itp.

- Realizacja projektów na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej warsztaty rękodzieła dla kobiet z terenów wiejskich powstanie miejsca integracji mieszkańców wiata ławki stoły miejsce na ognisko mininplac zabaw dla najmłodszych nasadzenie roślin ozdobnych oraz organizacja pikniku sąsiedzkiego

- rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie ogrzewalni/noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności remont/adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od gminy organizacja niezbędnego wyposażenia stoły krzesła łóżka materace itp.

- współpraca z KGW oraz wiejskimi OSP podczas realizacji inicjatyw na rzecz mieszkańców wsi

- przystąpienie do Powiślańskiej LGD

Data rejestracji: 06.05.2024