Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8561764213

REGON:
320178530

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów

Numer telefonu: 504 062 884
Strona WWW: www.szansebezdrozy.pl
Adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

W latach 2009-2014 stowarzyszenie w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłaszało konkursy na realizację operacji. W 34 naborach złożono łącznie 273 wnioski, z czego dofinansowanie uzyskało 137 wniosków.

Stowarzyszenie w latach 2011-2014r. w ramach działania 4/4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” wspierało działania aktywizujące, które inicjowały rozwój zainteresowań mieszkańców oraz miały charakter edukacyjny (organizacja warsztatów, zajęć i szkoleń). Idea powyższego działania powstała z myślą o stowarzyszeniach z obszaru LSR, sołectwach oraz grupach nieformalnych, podejmujących wspólny wysiłek integrowania społeczności lokalnych.

W latach 2010-2013 LGD przeprowadziła cykl edukacyjny Szkoła Animatorów Wiejskich, skierowany do liderów oraz animatorów małych społeczności województwa zachodniopomorskiego.

W latach 2013-2014 realizowano projekt polegający na szerzeniu przedsiębiorczości, wśród młodzieży z obszaru LSR, z użyciem edukacyjno-symulacyjnej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” wydanej przez Małopolski Instytut Kultury.

W roku 2011 i 2013 zrealizowano dwie edycje szkolenia dla świetlicowych mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad świetlicami. Uczestnikami działania były nie tylko osoby z powiatu goleniowskiego, ale również z całego województwa.

W latach 2010-2014 w ramach działania 4/4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Stowarzyszenie wraz z partnerami zrealizowało następujące projekty: „Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego” (2010, partnerstwo 11 LGD), „II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego” (2011, partnerstwo 8 LGD), Leaderowskie Zloty Rowerowe „Z rowerem za pan brat, bierz uśmiech i dawaj w świat” (2012, partnerstwo 3 LGD), „Wojewódzkie Targi Wielobranżowe Aktywny Senior" (2013, partnerstwo 7 LGD).

Data rejestracji: 08.12.2016