Baza Partnerów KSOW

Z Pomysłem

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8571926284

REGON:
381958080

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Wysoka Brama 1/1
72-300 Gryfice

Numer telefonu: 691053917
Strona WWW: www.zpomyslem.group
Adres e-mail: kontakt@zpomyslem.group

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Z Pomysłem działa w obszarze społeczeństwa obywatelskiego aktywnie kształtującego przestrzeń i otoczenie na obszarach wiejskich. Stowarzyszenia wypełnia lukę w publicznej przestrzeni w zakresie promowania aktywności społecznej budowania społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej tożsamości połączonej z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym.

Od początku swojej działalności tj od roku 2018 stowarzyszenie z powodzeniem przeprowadziło kilkadziesiąt projektów społecznych gospodarczych ekologicznych aktywnie wpływając na kształt lokalnej społeczności.

Data rejestracji: 10.03.2023