Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnowie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8792725058

REGON:
386984780

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Czarnowo
87-134 Zławieś Wielka 29

Numer telefonu: 693423113
Adres e-mail: kgwczarnowo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy młodą organizacją aktywizującą lokalną społeczność prowadzimy działania społeczno-wychowawcze i oświatowo-kulturalne w środowiskach wiejskich. Naszym celem statutowym jest także działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich wspieranie przedsiębiorczości kobiet i reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej oraz rozwój kultury ludowej w tym szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Organizujemy festyny kiermasze angażujemy się wydarzenia propagujące kulturę i środowiska wiejskie.

Data rejestracji: 10.03.2023