Baza Partnerów KSOW

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
8992514780

Adres siedziby:
dolnośląskie
ul. Kotlarska 42
50-151 Wrocław

Numer telefonu: 530560770
Strona WWW: www.dawg.pl
Adres e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Promocja przedsiębiorczości

Wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze, transfer innowacji i technologii

Data rejestracji: 08.12.2016