Baza Partnerów KSOW

Gospodarstwo Sadownicze Paweł Krzak

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
lubelskie
Łaziska
24-335 Braciejowice 39

Numer telefonu: 667-679-958
Strona WWW: -
Adres e-mail: pawel.krzak76@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Rolnictwo precyzyjne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Gospodarstwo sadownicze zlokalizowane jest w Braciejowicach 39 24 – 335 Łaziska powiat opolski. Zajmuje powierzchnię 1314 ha. Główną uprawą jest sad jabłoniowy który zajmuje powierzchnię 1139 ha. Dodatkowo gospodarstwo zajmuje się uprawą maliny jesiennej i letniej oraz wiśni.

Gospodarstwo posiada park maszynowy służący do upraw oraz dwa budynki gospodarcze w tym chłodnię do przechowywania owoców. Gospodarstwo funkcjonuje od 1997 roku. Wydajność gospodarstwa jabłka ok. 300 ton wiśnie 5 ton malina 10 ton.

Data rejestracji: 16.02.2022