Baza Partnerów KSOW

Agro Wydawnictwo

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9721259023

REGON:
363006398

Adres siedziby:
wielkopolskie
Bajkowa 4
62-002 Suchy Las

Numer telefonu: 602665569
Strona WWW: www.agroprofil.pl
Adres e-mail: biuro@agrowydawnictwo.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. powstało w 2015 roku. Założycielom przyświecała idea stworzenia magazynu rolniczego skierowanego do średnich i wielkoobszarowych gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych. W styczniu 2016 roku ukazało się pierwsze wydanie magazynu Agro Profil. Równolegle z magazynem Agro Profil tworzymy publikacje specjalne dotyczące m.in upraw. Nasze wydania aktywnie promujemy na wydarzeniach targowych. Dzięki młodemu i ambitnemu zespołowi publikowane treści wyczerpująco opisują poruszane tematy. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami dlatego też pomagamy przy tworzeniu reklam oraz tworzeniu i wydawaniu publikacji reklamowych.

Data rejestracji: 16.02.2022