Baza Partnerów KSOW

Gmina Biskupiec

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8771419907

REGON:
871118891

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Rynek 1
13-340 Biskupiec

Numer telefonu: 56 47 45 057
Strona WWW: www.gminabiskupiec.pl
Adres e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Biskupiec położona jest w województwie Warmińsko-Mazurskim w powiecie nowomiejskim. Jest gminą typowo wiejską o charakterze rolniczo - przemysłowym, o czym świadczy rozległy obszar zajmowany przez użytki rolne, wynoszący 1504880 ha. Gmina liczy 9327 mieszkańców . Na terenie gminy funkcjonuje ponad 390 podmiotów gospodarczych, działających głównie w sferze handlu, transportu, przetwórstwa rolno - spożywczego, budownictwa i przemysłu drzewnego. Gmina cieszy się szerokim zainteresowaniem turystów, chociażby ze względu na piękne obiekty zabytkowe i urozmaicony krajobraz.

Data rejestracji: 16.02.2022