Baza Partnerów KSOW

Academy Alfa Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9592045939

REGON:
389866867

Adres siedziby:
świętokrzyskie
ul. Stefana Okrzei 64/3
25-526 Kielce

Numer telefonu: 570183888
Adres e-mail: academyalfa@interia.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Academy Alfa zajmuje się doradztwem w celu zwiększenia sprzedaży optymalizacji łańcuchów dostaw dywersyfikacji modeli biznesowych oraz wprowadzania innowacyjnych produktów a także tworzeniem lokalnych marek produktów spożywczych.

Wizją firmy jest harmonijny i zrównoważony rozwój terenów wiejskich i sektora rolniczego dzięki upowszechnianiu wyników prac badawczo – rozwojowych.

Ambicją firmy jest wsparcie aktywizacji społecznej terenów wiejskich poprzez aktywizację zawodową i promowanie lokalnego biznesu.

Data rejestracji: 15.02.2022