Baza Partnerów KSOW

Gmina Jabłonna Lacka

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8231559906

REGON:
71158203

Adres siedziby:
mazowieckie
Ul. Klonowa 14
08-304 Jabłonna Lacka

Numer telefonu: 257871023
Strona WWW: https//samorzad.gov.pl/web/gmina-jablonna-lacka
Adres e-mail: gmina@jablonnalacka.com.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Leader/ RLKS
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Zaspokajanie potrzeb publicznych

Data rejestracji: 11.02.2022