Baza Partnerów KSOW

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie

Forma prawna:
Spółdzielnia

NIP:
5640000916

REGON:
000473773

Adres siedziby:
lubelskie
Zagroda 135
22-304 Zagroda

Numer telefonu: 604215172
Adres e-mail: rspzagroda@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

produkcja roślinna przetwórstwo rolno- spożywcze hodowla zwierząt .

Data rejestracji: 10.02.2022