Baza Partnerów KSOW

BIURO DORADZTWA ROLNOŚRODOWISKOWEGO sp. z o. o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
5911693921

REGON:
221808892

Adres siedziby:
pomorskie
Płocice 7 d; 83-424 Lipusz
83-424 Płocice

Numer telefonu: 691-763-900
Strona WWW: -
Adres e-mail: keron@interia.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Doradztwo rolnicze

Opis dotychczasowej działalności:

Biuro zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń. W 2016 roku przeprowadziliśmy jako partner KSOW operację pod tytułem "Szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie z uwzględnieniem elementów integrowanej ochrony roślin."

Data rejestracji: 08.12.2016