Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Rzemieslników Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7343592854

REGON:
388438550

Adres siedziby:
małopolskie
Obidza 166
33-389 Obidza

Numer telefonu: 784431458
Strona WWW: brak
Adres e-mail: srtipzo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Rzemieślników Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej działa na terenie gminy Łącko słynącej z produktów Regionalnych. Powstało w 2021 roku. Skupia przede wszystkim rzemieslników producentów rolnych i lokalnych aktywnistów społecznych. Stowarzyszenie zajmuje się promocją regionu na terenie ogólnopolskim. Członkowie juz od wielu lat indywidualnie uczestniczyli w tragach wystawach czy lokalnych imprezach promujących rozwój lokalny. Członkowie Stowarzyszenia zajmują się zarówno rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich rozowju lokalnym promocji skróconych łańcuchów dostaw ekonomii społecznej czy wspólnych form działań rolników.

Data rejestracji: 19.01.2022