Baza Partnerów KSOW

GLOBAL MG – Henadzi Mardan

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
5272954957

REGON:
388674166

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Jana Kazimierza 48/158
01-248 Warszawa

Numer telefonu: +48 507 091 971
Strona WWW: https//www.hydraponik.com
Adres e-mail: covalovka@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody

Opis dotychczasowej działalności:

Prace nad układami hydroponiki

Data rejestracji: 18.01.2022