Baza Partnerów KSOW

POLSKIE TOWARZYSTWO PROMOCJI ZDROWEGO ŻYCIA I ŻYWNOŚCI W TARNOWIE

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8730007585

REGON:
850000045

Adres siedziby:
małopolskie
Rożnów 600
33-316 Rożnów

Numer telefonu: 600918500
Strona WWW: zdrowa-zywnosc.pl
Adres e-mail: biuro@zdrowa-zywnosc.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Promowanie dobrostanu zwierząt

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją grupującą zwolenników zdrowego stylu życia i żywności. Przyjęte cele realizujemy m.in. poprzez organizację od 1985r. Targów Zdrowego Życia Ecolife wystaw pokazów sympozjów konferencji naukowych oraz szkoleń. Nadajemy wyrobom spełniającym odpowiednie wymogi surowcowe jakościowe technologiczne najstarszy w Polsce „Znak Żywność Atestowana”. Od 1987r. wydajemy magazyn „Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia” propagujący zdrowy styl życia i promujący producentów oraz technologie przyjazne człowiekowi. Na łamach naszego kwartalnika piszą znani naukowcy lekarze ekolodzy z kraju i zagranicy.

Data rejestracji: 17.01.2022