Baza Partnerów KSOW

COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Forma prawna:
Spółka cywilna

NIP:
5423244321

REGON:
361180554

Adres siedziby:
podlaskie
Stanisławowo
15-604 Stanisławowo PODLASKIE białostocki Juchnowiec Kościelny

Numer telefonu: 602282247
Strona WWW: cognitio.edu.pl
Adres e-mail: biuro@cognitio.edu.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zrealizowało w latach 2015 - 2021 ponad 34 projekty sfinansowane w ramach RPO Województwa Podlaskiego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PO WER 2014 - 2020. Ogólna wartość pozyskanych dotacji wynosi około 30 milionów PLN. Na lata 2022 - 2023 pozostaje zakontraktowanych kolejnych 7 projektów ze środków UE. Wymienione projekty zorientowane były na aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie obszarów wiejskich przydzielanie dofinansowania na zakładanie nowych działalności gospodarczych głównie obszary wiejskie oraz podwyższanie umiejętności kadr szeroko pojętej administracji publicznej. COGNITIO s.c. realizuje swoje projektu na obszarach m.in Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska LGD Suwalsko - Sejneńska LGD Szlak Tatarski LGD Fundusz Biebrzański LGD Puszcza Knyszyńska LGD Kraina Mlekiem Płynąca LGD Stowarzyszenie Sąsiedzi.

Data rejestracji: 26.10.2021