Baza Partnerów KSOW

KREATYWNIE AKTYWNI

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6821794837

REGON:
389234883

Adres siedziby:
małopolskie
Wawrzeńczyce 160
32-125 Wawrzeńczyce

Numer telefonu: 799047899
Strona WWW: https//tiny.pl/97823
Adres e-mail: s.kreatywnieaktywni@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zostało zarejestrowane w KRS 15 czerwca 2021 roku. Organ sprawujący nadzór Starosta Krakowski.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu i bieżącej działalności http//www.ckip.igwa.pl/p197stowarzyszenie-kreatywnie-aktywni https//www.facebook.com/stowarzyszeniekreatywnieaktywni.

Data rejestracji: 24.09.2021