Baza Partnerów KSOW

Andrzej Naworski

Forma prawna:
Osoba fizyczna

NIP:
572-000-10-42

Adres siedziby:
mazowieckie
Szkolna 16
09-310 Zielona

Numer telefonu: 667153587
Adres e-mail: anaworski@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Kilka lat prowadziłem działalność związaną z przetwórstwem tworzyw sztucznych . Od kilku miesięcy stałem się rolnikiem i chcę wykorzystać ten nowy potencjał tworząc hodowlę suma afrykańskiego.

Data rejestracji: 20.08.2021