Baza Partnerów KSOW

Gmina Kraśniczyn

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5641671469

REGON:
110197954

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn

Numer telefonu: 825775511
Strona WWW: http//ugkrasniczyn.pl
Adres e-mail: sekretariat@krasniczyn.gmina.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Kraśniczyn jest małą gminą wiejską która leży w województwie lubelskim w powiecie krasnostawskim liczy niespełna 4000 mieszkańców. Naszym głównym celem jest stały rozwój gminy oraz poprawa jakości życia naszych mieszkańców. Szeroki zakres działań umożliwia nam spełnianie potrzeb społeczności lokalnej.

Data rejestracji: 12.07.2021