Baza Partnerów KSOW

Gmina Tryńcza

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7941691460

REGON:
650900565

Adres siedziby:
podkarpackie
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza

Numer telefonu: 16 642 12 21
Adres e-mail: kultura@tryncza.eu

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Głównym celem naszej działalności jest ciągły rozwój gminy oraz zapewnienie jak najlepszych warunków życia dla społeczności lokalnej. Gmina Tryńcza jest gminą wiejską którą zamieszkuje ponad 8500 mieszkańców. Każdego roku realizujemy projekty zarówno inwestycyjne jak i miękkie które są kierowane do mieszkańców gminy regionu a nawet całej Polski. Dzięki podejmowanym działaniom posiadamy bardzo wysoko rozwiniętą infrastrukturę drogową chodniki a także w dużym stopniu oświetlone główne szlaki komunikacyjne. Staramy się rozwijać infrastrukturę sportową i oświatową - na terenie gminy funkcjonują m. in. stadiony LKS boiska „Orlik 2012” hale sportowo-widowiskowe oraz boiska wielofunkcyjne. Często podejmujemy inicjatywy związane z remontem i rozbudową szkół podstawowych. Dbamy również o lokalną historię i tradycję. Każdego roku organizujemy rekonstrukcje wydarzeń historycznych spotkania biesiadne dożynki. Wspieramy lokalną kulturę zespoły biesiadne twórców ludowych. Jednym z większych projektów realizowanych przez Gminę Tryńcza w partnerstwie z Gminą Raniżów była inicjatywa pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” która umożliwiła zwiększenie liczby gospodarstw domowych wyposażonych w Odnawialne Źródła Energii 2020-2021. Szeroki zakres działań umożliwia nam spełnienie potrzeb społeczności lokalnej i jej oczekiwania.

Data rejestracji: 31.05.2021