Baza Partnerów KSOW

Gmina Konarzyny

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5551935350

Adres siedziby:
pomorskie
Szkolna 7
89-607 Konarzyny

Numer telefonu: 598331011
Strona WWW: www.konarzyny.pl
Adres e-mail: fundusze@konarzyny.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Konarzyny to miejsce o którym mówi się tylko dobrze.W naszej gminie ludzie wiedząjak korzystać z darów natury. Tylko u nas można oddychać pełną piersią. Bogactwo przyrody atrakcyjne turystycznie tereny oraz przyjaźni ludzie sprawiają że naszą gminę warto odwiedzić a nawet zostać na zawsze. Mieszkańcy gminy są świadkami ciągłego tworzenia się nowych miejsc pracy. Każdy ma tutaj idealne warunki do rozwoju firmy a współpraca daje nam siłę do efektywnego działania.

Data rejestracji: 20.05.2021