Baza Partnerów KSOW

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5420000966

REGON:
001036678

Adres siedziby:
podlaskie
ul. Trawiasta 20 B
15-161 Białystok

Numer telefonu: 85 651 61 87
Strona WWW: www.podlaska.ohp.pl
Adres e-mail: podlaska@ohp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP jest państwową jednostką budżetową wykonującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania.

Data rejestracji: 17.05.2021