Baza Partnerów KSOW

Żółta Owca

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6090073074

REGON:
364271085

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Jędrzejowska 74
29-100 Włoszczowa

Numer telefonu: 500616253
Strona WWW: https//www.facebook.com/yellowsheepfoundation
Adres e-mail: zoltaowca@protonmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Nasza działalność obejmuje zakres ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego działalność na rzecz popularyzacji budownictwa ekologicznego oraz inteligentnych rozwiązań energetycznych działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Data rejestracji: 10.05.2021